Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTACOKAMPEN

 1. De deelnemers kunnen via de website inschrijven voor  één of meerdere kampen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Sportaco niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de inschrijving en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat. Deelnemers die hun inschrijving niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Sportaco door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden. 
 2. Bij niet deelneming worden alleen terugbetalingen gedaan indien:
  1. 2.1.Dit schriftelijk en ten laatste de 14 de dag voor de aanvang van het kamp.
  2. 2.2.Het niet-deelnemen een gevolg is van een ongeval of ziekte. In dit geval dient er zo snel mogelijk een doktersattest opgezonden te worden. 
 3. In beide gevallen wordt er wel 25 € van de verschuldigde kampsom afgehouden voor administratiekosten. Indien de afzegging gebeurt tijdens de laatste 14 dagen voor het kamp, wordt enkel de helft van de kampsom terugbetaald
 4. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 
 5. Sportaco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. 
 6. Sportaco is niet verantwoordelijk voor eventuele annulatie van een kamp. Reeds ingeschreven deelnemers kunnen het betaalde inschrijvingsgeld integraal schriftelijk terugvorderen. 
 7. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Sportaco zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen kamp, is niet mogelijk. 
 8. Sportaco houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden (min 25 € administratiekosten per kamp). 
 9. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, ten laatste 5 werkdagen na het kamp. 
 10. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden. 
 11. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en eventueel warme maaltijd. 
 12. De gegevens, foto’s en films van de deelnemers komen terecht in het bestand van Sportaco. Zie onze privacy verklaring.
 13. Voor al uw kinderen t.e.m. 11 jaar die aan een Sportacokamp hebben deelgenomen, ontvangt u op het einde van het kamp een fiscaal attest en een ingevuld formulier van uw ziekenkas. 
 14. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de inschrijvingsbevestiging. De kortingen worden automatisch verrekend. 
 15. Door in te schrijven voor de Sportaco kampen bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.