CORONA MAATREGELEN

WIE MAG NIET DEELNEMEN?

Het principe is dat iedereen mag deelnemen behalve:

 • Wie ziek is of ziek is geweest in de 5 dagen voor het kamp. Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een activiteit en bij terugkeer ook reeds 3 dagen klachtenvrij zijn. Dit met een doktersattest als bewijs.
 • Wie tot een risicogroep behoort moet toelating hebben van de arts en ouders. Hier vind u de lijst: risicogroepen
 • Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft, kan pas deelnemen aan het kamp na 14 dagen.
 • Kinderen met een chronische ziekte die met medicatie onder controle is kunnen wel deelnemen mits toelating van de arts en ouders.

MEDISCHE FICHE

 • We sturen iedereen opnieuw een medische fiche die aangepast is aan de corona maatregelen. Gelieve deze mee te brengen naar het kamp op de eerste kampdag. NIET doormailen.
 • Het is belangrijk deze medische fiche met de nodige ernst en verantwoordelijkheid in te vullen.

WAT BIJ ZIEKTE TIJDENS HET KAMP

 • Indien het kind duidelijk ziek is zal u door het kamp verwittigd worden en moeten de ouders zo snel mogelijk het kind komen halen.
 • Bij vermoeden van Covid wordt het kind in quarantaine geplaatst en moeten de ouders zo snel mogelijk naar de huisarts met het kind om te testen. Dan treed er een stappenplan in werking. Bij hoogdringendheid kunnen we contact opnemen met de 112 of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
 • Indien u thuis vermoeden van ziekte vaststelt, dan verwittigt u de kampleiding en blijft het kind thuis.

BUBBELS

 • Indien de groep deelnemers groter is dan 50 splitsen we deze in bubbels van max 50 personen. De kleuters vormen een bubbel apart. En de lagere school kinderen de andere bubbel. Het kan dat er nog subbubbels gevormd worden.
 • Binnen de bubbels gaat alles normaal door zoals altijd. Geen mondmaskers of social distanding. Wel extra maatregelen naar hygiëne.
 • We adviseren om geen extra activiteiten te plannen buiten het kamp. Zo blijven de kinderen in hun zelfde bubbel voor de ganse week.

OPVANG ~ AFZETTEN ~ OPHALEN

 • Er zullen verschillende ingangen zijn indien er meerdere bubbels zijn.
 • Belangrijk is dat de ouders, grootouders,… zij die de kinderen komen afzetten  NIET in het gebouw of eigenlijke kampdomein mogen komen. Zij melden de kinderen aan of af aan de tafel waar de monitor van dienst is. De kinderen gaan dan zelfstandig verder het kamp binnen zonder de ouders, … Het ophalen van de kinderen is per kampplaats anders georganiseerd.
 • We vragen met aandrang om rekening te houden met de social distancy en dit zowel naar de monitoren als naar de andere ouders. Gelieve ook dadelijk het schoolterrein te verlaten.
 • Jammer genoeg zal er ook geen toonmoment zijn op vrijdag. Dit opnieuw om geen externen in contact te brengen met de deelnemers en monitoren. Het kamp eindigt om 15.30. Tot 16.00 u kan u uw kind ophalen. Er is geen opvang op vrijdag na 16,00u!

HYGIENE

 • Wij zullen de nodige maatregelen treffen ivm handhygiëne. Het is niet nodig om zelf alcoholgel of dergelijke mee te geven aan de kinderen.

VRAGEN

 • Neem gerust contact op met ons als u nog vragen hebt.